De Nascholingscommissie is een commissie ingesteld door de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland, met de opdracht jaarlijks op niet-commerciële basis een, voor beide beroepsgroepen aantrekkelijke, nascholingsdag te organiseren.
 
De collega's die zitting hebben in de nascholingscommissie zijn: Mariëlle van Aalst (secretaris), Henk Jan Boersema (voorzitter), Nelleke English, Peter Flach, Dorette Franx, Henk Hennink, Annette Notenbomer (penningmeester), Esmeralda Wekker en Peter Wulp.

 
Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar info@nascholingnoord.nl