De Nascholingscommissie is een commissie ingesteld door de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland, met de opdracht jaarlijks op niet-commerciële basis een, voor beide beroepsgroepen aantrekkelijke, nascholingsdag te organiseren.

De collega's die zitting hebben in de nascholingscommissie zijn: Mariëlle van Aalst (secretaris), Henk-Jan Boersema (voorzitter), Nelleke English, Dorette Franx, Henk Hennink, Annette Notenbomer (penningmeester) en Esmeralda Wekker.


 
Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar info@nascholingnoord.nl