De collega's die zitting hebben in de nascholingscommissie zijn:


voorzitter Henk-Jan Boersema, verzekeringsarts                      lid Henk Hennink, bedrijfsarts

secretaris Mariëlle van Aalst, bedrijfsarts                                  lid Nelleke English, verzekeringarts

penningmeester Annette Notenbomer, bedrijfsarts                   lid Lysbeth Kuipers, verzekeringarts i.o.

 


 
Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar info@nascholingnoord.nl