De 40e nascholingsdag
2 februari 2017
De Lawei, Drachten
Worstelen met het brein
 
Zijn wij ons brein of is ons brein het instrument van onze vrije wil? Al duizenden jaren is dit één van de belangrijkste vragen waar filosofen zich het hoofd over breken.
 
Tijdens ons 40e jaarlijkse symposium leggen wij een link tussen deze existentiële vraag en de problemen met het brein zoals wij die in onze dagelijkse praktijk tegenkomen. We weten dat ook bij ogenschijnlijk kleine afwijkingen al behoorlijke verstoringen in het functioneren kunnen bestaan. Die zijn dan voor ons moeilijk te duiden. Sprekers nemen u mee vanuit de filosofische theorie via de diagnostiek naar de therapeutische mogelijkheden. Tijdens workshops wordt gesproken over autisme en ADD, kanker en het chemobrein, Parkinson en verslaving. Tevens wordt de waarde van het neuropsychologisch onderzoek nader belicht evenals de facetten van de neuropsychiatrie en kunt u aan de hand van NAH-casuïstiek spreken over de belastbaarheid.
 
Programma
Workshops
Sprekers
Lokatie, kosten en aanmelding
Aanmeldingsformulier
 
Programma            top ^
08.30Ontvangst en koffie. 
09.00Opening/peilingM.J. de Bree, H.J.M. Boersema, P.A. Flach
09.20Het brein, een filosofisch-maatschappelijke benaderingV. Lamme
10.10Neuropsychologische diagnostiek en behandeling
van traumatisch hersenletsel
J.M. Spikman
11.00Koffie 
11.30Het brein: neuropsychiatrische en therapeutische benaderingB. ter Mors
12.20Lunch 
13.20Workshop 1 
14.20Workshop 2 
15.20Thee 
15.50Workshop 3 
16.50Plenaire afsluiting in de hal door de dagvoorzitter 
17.00Drankje en hapje 

 
Workshops            top ^
AASS en ADHDE.H. Horwitz
BBeperkt hersenletsel?D. van der Kaaden
CZiekte van Parkinson, zichtbaar én onzichtbaarA.W.F. Rutgers / M.M. Hemmelder
DKanker: stress, angst en chemobreinN.N.G Straat
EWorstelen met verleidingJ.M. Valk / M.E. van Hemel-Ruiter
FNeuropsychiatrieM.V. van der Ploeg
GBeperkingen bij hersenaandoeningen; Interactief
aan de hand van casuïstiek
J. Spanjer

 
Sprekers            top ^
Drs. M.J. de Bree is filosoof-ethicus en verbonden aan het UMCG.
Drs. H.J.M. Boersema is onderzoeker verzekeringsarts bij het UWV en voorzitter van de nascholingscommissie.
Dr. P.A. Flach is bedrijfsarts bij de arbo- en milieudienst van de Rijksuniversiteit Groningen en docent/onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappen-Arbeid van de faculteit Medische Wetenschappen/UMCG.
Prof.Dr. V.A.F. Lamme is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof.Dr. J.M. Spikman is hoogleraar medische neuropsychologie bij de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd afdeling Neuropsychologie en Neurologie UMCG.
Drs. B Ter Mors is psychiater NAH bij de GGZ Oost-Brabant.
Drs E.H. Horwitz is psychiater en hoofd polikliniek van het UCP.
D. van der Kaaden Msc is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en werkzaam bij Maarsingh en van Steijn.
Drs. A.W.F. Rutgers is neuroloog en werkzaam bij Punt voor Parkinson.
M.M. Hemmelder is verpleegkundige en werkzaam bij Punt voor Parkinson.
Drs. N.N.G Straat is GZ-psycholoog en werkzaam bij Het Behouden Huys.
Drs. J.M. Valk is werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts bij Intermedzo Advies.
Dr. M.E. van Hemel-Ruiter is senior onderzoeker bij VNN.
Drs. M.V. van der Ploeg is ouderenpsychiater bij het Centrum voor Neuropsychiatrie van Lentis.
Dr. J. Spanjer is verzekeringsarts bij het UWV.
 
Plaats            top ^
De nascholingsdag wordt gehouden in De Lawei, Laweiplein 1 te Drachten,
tel. 0512 - 33 50 50.
Let op: dit is een nieuw adres voor de bekende locatie. Het kan zijn dat dit adres nog niet in uw navigatie beschikbaar is. Voer dan Burg. Wuiteweg 24 in als adres.
 
Bereikbaarheid
Schouwburg De Lawei is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Vanuit Leeuwarden neemt u de N31 richting Drachten. Vanuit richting Groningen neemt u de N7 en vervolgens de A7. Eenmaal in Drachten kunt u de borden volgen richting centrum/ De Lawei. Mocht u met het openbaar vervoer komen dan kunt u vanuit Leeuwarden Qbuzz 14 of 320 nemen en vanuit Groningen Qbuzz 304 en 314. Voor meer informatie over buslijnen, bustijden en actuele informatie zie www.qbuzz.nl. Vijftig meter van De Lawei bevindt zich het busstation, halte Van Knobbeldorffsplein.
 
LET OP: PARKEERSITUATIE GEWIJZIGD
Op het Kyriat Onoplein mag niet langer dan 3 uur achtereen geparkeerd worden met gebruik van de blauwe schijf. U kunt parkeren in de Raadhuispleingarage, aan het eind van de dag ontvangt u een gratis uitrijkaart. Pas op, er zijn meerdere parkeergarages. Alleen voor de Raadhuispleingarage is een uitrijkaart beschikbaar!
 
 
Kosten            top ^
De kosten voor deelname aan deze cursusdag bedragen € 120,-- per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en afsluitend hapje/drankje. Presentaties worden beschikbaar gesteld via de website.
 
Accreditatie
Accreditatie voor de dag is toegekend door de ABSG (6 punten) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.
 
Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden.
Daar vindt u ook de link voor het meedoen aan de peiling.
Aanmelding en betaling dienen te geschieden voor 22 januari 2017.
 
Email
Voor vragen kunt u mailen naar info@nascholingnoord.nl.
 
U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving via de website. U kunt daar ook zelf een factuur downloaden.
 
U wordt verzocht de deelnamekosten over te maken op
rekeningnummer NL 63 SNSB 0921764707
SNS bank t.n.v. St Nasch Bedrarts+Verzgen
o.v.v. uw naam en "Nascholingsdag 2017"
 
Vergeet niet de door u gewenste workshops op te geven.
NB: Indeling in de workshops gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling.