Werken is topsport, het bewegingsapparaat onder de loep genomen


Hoewel over het algemeen de afgelopen eeuw werk op veel plekken ontegenzeggelijk fysiek minder belastend is geworden, blijven klachten van het bewegingsapparaat een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Ook langdurige statische belasting kan een oorzaak zijn van klachten van het bewegingsapparaat. Regelmatig en verantwoord bewegen is van belang om gezond aan het werk te kunnen blijven. Reden genoeg om stil te staan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het bewegingsapparaat.

Er wordt een boeiend programma samengesteld, met drie plenaire lezingen en drie workshoprondes. Daarnaast is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.


Vanwege alle onzekerheden rondom de Corona-pandemie hebben we helaas moeten besluiten deze nascholingsdag opnieuw een jaar uit te stellen tot 2 febuari 2023.

Wij hopen u allen dan weer in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.