Welkom op de website van de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland.

 

De Nascholingscommissie is een commissie ingesteld door de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland, met de opdracht jaarlijks op niet-commerciële basis een voor beide beroepsgroepen aantrekkelijke nascholingsdag te organiseren. Uit de evaluaties blijkt dat dit door onze deelnemers wordt herkend en gewaardeerd.

De laatste jaren vindt de nascholingsdag plaats in de schouwburg De Lawei in Drachten en komen er gemiddeld 200 deelnemers.

De eerste nascholingsdag werd gehouden in 1977.

 

Na een jaar pauze vanwege de Corona-pandemie was de commissie vol goede moed begonnen met de organisatie van de 44e nascholingsdag, met als titel:

Werken is topsport, het bewegingsapparaat onder de loep genomen

 

 

Vanwege alle onzekerheden rondom de Corona-pandemie hebben we helaas moeten besluiten deze nascholingsdag opnieuw een jaar uit te stellen tot 2 februari 2023.

Wij hopen u dan allen weer in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.

 

 

Henk-Jan Boersema, voorzitter