Welkom op de website van de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland.

 

De Nascholingscommissie is een commissie ingesteld door de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland, met de opdracht jaarlijks op niet-commerciële basis een voor beide beroepsgroepen aantrekkelijke nascholingsdag te organiseren. Uit de evaluaties blijkt dat dit door onze deelnemers wordt herkend en gewaardeerd.

De laatste jaren vindt de nascholingsdag plaats in de schouwburg De Lawei in Drachten en komen er gemiddeld 200 deelnemers.

De eerste nascholingsdag werd gehouden in 1977.

 

Na twee jaar pauze in verband met de Corona-pandemie organiseren wij op 2 februari 2023 de 44e editie van de nascholingsdag, met als titel:

Werken is topsport, het bewegingsapparaat onder de loep genomen

Hoewel over het algemeen de afgelopen jaren werk op veel plekken ontegenzeggelijk fysiek minder belastend is geworden, blijven klachten van het bewegings apparaat een belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Ook langdurige statische belasting kan een oorzaak zijn van klachten van het bewegingapparaat. Regelmatig en verantwoord bewegen is van belang om gezond aan het werk te kunnen blijven. Reden genoeg om stil te staan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van het bewegingsapparaat.

Er wordt een boeiend programma samengesteld, met drie plenaire lezingen en drie workshoprondes. Daarnaast is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

 

Wij hopen u allen in goede gezondheid te kunnen begroeten op 2 februari 2023

 

Davey Poelma-Tap, voorzitter