Welkom op de website van de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland.

De Nascholingscommissie is een commissie ingesteld door de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland, met de opdracht jaarlijks op niet-commerciële basis een, voor beide beroepsgroepen aantrekkelijke, nascholingsdag te organiseren. Uit de evaluaties blijkt dat dit door onze deelnemers wordt herkend en gewaardeerd.
De laatste jaren vindt de nascholingsdag plaats in de schouwburg De Lawei in Drachten en komen er gemiddeld 225 deelnemers.

De collega's die zitting hebben in de nascholingscommissie zijn: Mariëlle van Aalst (secretaris), Henk-Jan Boersema (voorzitter), Nelleke English, Dorette Franx, Henk Hennink, Annette Notenbomer (penningmeester) en Esmeralda Wekker. 

De eerste nascholingsdag werd gehouden in 1977. De komende, 41e nascholingsdag op 1 februari 2018 heeft als thema "Gezond de eindstreep halen".

Het programma vindt u hier

Henk-Jan Boersema, voorzitter