Welkom op de website van de Stichting Nascholing Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen Noord Nederland.
 
Vooraankondiging nascholingsdag 2017
 
Zijn wij ons brein of is ons brein het instrument van onze vrije wil? Al duizenden jaren is dit één van de belangrijkste vragen waar filosofen zich het hoofd over breken.

Tijdens ons 40e jaarlijkse symposium in Drachten op 2 februari 2017 leggen wij een link tussen deze existentiële vraag en de problemen met het brein zoals wij die in onze dagelijkse praktijk tegenkomen. We weten, dat ook bij ogenschijnlijk kleine afwijkingen al behoorlijke verstoringen in het functioneren kunnen bestaan. Die zijn dan voor ons soms moeilijk te duiden.
Sprekers nemen u mee vanuit de filosofische theorie via de diagnostiek naar de therapeutische mogelijkheden. Tijdens workshops wordt gesproken over autisme, kanker en het chemobrein, Parkinson en verslaving. U merkt hoe breed het brein in onze praktijk is vertegenwoordigd en hoe dit alles is verweven met de existentiële vragen van het leven.

Reserveer vast in uw agenda: 2 februari 2017 de Lawei in Drachten, “Worstelen met het brein”.
De officiële uitnodiging kunt u in de loop van december verwachten. Dan zal het definitieve programma ook beschikbaar zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de commissie,
 
H.J.M. Boersema, voorzitter M.P. van Aalst, secretaris